LV | ENG | РУС
DARBNĪCAS ROTAĻAS LABIRINTS VIRTUVE PROJEKTI PAR MUMS KONTAKTI
Labirints cauri gadskārtām (2011-2021)
Sporta un aktīvās atpūta centra izveide 1.kārta - Labirints
Labirinta ideja radusies pirms desmit gadiem, pilnveidota un briedināta līdz to varēja īstenot. Biedrība 2010.gadā Vietējā rīcības grupā „Upe 8” iesniedza projekta iesniegumu „Sporta un aktīvās atpūtas centra izveide 1.kārta-Labirints” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas ietvaros. Šis projekts tika apstiprināts un labirints iestādīts 2011.gadā. 3,5ha platībā iestādītas 10 000 eglītes veido labirinta ejas. Labirinta centrālā daļa ir dzirnakmens formā un kopējais celiņu garums sasniedz 3 kilometrus. Labirinta dzirnakmens laukums ir 1,81ha un apkārtmērs 480m. Projekta nr. 10-08-LL28-L413202-000008